Повезивање елемената у пољу

Повезивање елемената у пољу

Изведено везивање елемената у пољу заштитним цревима за каблове. Радови су изведени у Фабрици хартије Београд.

Елмамонт инжењеринг 2017