Кабловски регали и трасе

Вођење каблова како напајања тако и комуникације у индустријским условима представља изазов због опасности које се могу појавити уколико дође до оштећења електричних или комуникационих водова. У овој области имамо веома много искуства, са свим врстама регала и траса и са готово свим врстама индустрије, које разликујући се једна од других, имају посебне захтеве када су у питању кабловски регали. Посебан начин припреме и монтаже кабловских регала, од стране наших екипа, обезбеђује нашим партнерима олакшан приступ при неопходним оправкама, дуготрајности и безбедност при раду са њима.

Елмамонт инжењеринг 2017