Процесна техника

Аутоматизација погона и производње, због све већег усложњавања система у индустрији, је неопходна због смањења могућности за хаваријске ситуације, повећавања безбедности како људи тако и опреме као и смањења трошкова производње и услуга. Аутоматизација погона, синхоринзовање радњи коришћењем контролера и регулатора итекако убрзава, олакшава и појефтињује процес производње и пружање услуга. Акценат нашег рада је на сарадњи са мањим фирмама на осавремењавању постојећих капацитета и пројектовању нових линија и постројења.

Елмамонт инжењеринг 2017