Нисконапонска постројења

Пројектовање и извођење нисконапонских постројења обухвата све од снабдеевања потрошача у погону, обезбеђивања напајања за периферне елементе, обезбећивање расвете, предвиђање безбедносних система и процедура у случају хаварија. Пројектовањем и извођењем радова на нисконапонским постројењима се бавимо дуги низ година. Изводили смо пројектантске и електромонтерске радове самостално на читавим индустријским објектима као и на деловима објеката и постројења у случају проширења или ревизије истих. Стечена искуства нам пружају могућност за адекватно вођење пројеката инвеститора у реалност као и консултовање, препројектовање или израда читавих пројеката системом "кључ у руке".

Елмамонт инжењеринг 2017