Инжењеринг и консалтинг

Иза нас су године искуства у пројектовању и извођењу, из различитих области. Данас можемо да понудомо своја знања и искуства и да заједно са својим партнерима одговоримо на све изазове са којима се сусрећемо данас.

У области инжењеринга нудимо сарадњу на:

-Планирању и процени трошкова

-Дефинисању пројеката и динамике извођења

-Пројектовању пословних објеката

-Пројектовању стамбених објеката

-Пројектовању индустријских објеката и постројења

-Пројектовању инсталација јаке и слабе струје

-Пројектовању громобранских инсталација

-Пројектовању инсталација уземљења

-Стручном надзору извођења радова

-На праћењу градилишта

-Израда комплетних пројеката тзв "кључ у руке"

У области консалтинга нудимо сарадњу на:

-Техничкој контроли пројектне документације

-Услуге прикупљања правно-техничке документације и консултански послови на пољу правно-техничке регулативе

Елмамонт инжењеринг 2017