Средњенапонска постројења

Обезбеђивање безбедне и поуздане дистрибуције електричне енергије у индустрији је главни предуслов за успешно функционисање. Наша искуства на плану пројектовања и монтаже трафо поља и поља за компензацију реактивне енергије , која битно смањују трошкове, могу помоћи нашим партнерима да што лакше и ефикасније изађу на крај са изазовима који се у том погледу јављају.

Постављање енергетских каблова велике снаге и пресека, настављање истих и израда кабловских глава је такође област рада на коју смо веома поносни. Овој области се мора приступати крајње опрезно због великих опасности које представљају велике енергије уколико се не третирају на безбедан начин.

Елмамонт инжењеринг 2017