Поља делатности    

       Током дугог низа година и активног учешћа на тржишту услуга у сектору електро-машинских, монтерских и пројектантских делатности, акумулирали смо завидан ниво искуства у решавању најразличитијих проблема у готово свим гранама индустрије, а на пословима електро-машинских монтерских и пројектантских делатности. Данас можемо да изађемо у сусрет својим партнерима када су у питању:

-Средњенапонска постројења

(Монтажа трафо поља, поља за компензацију реактивне енергије, полагање, настављање и формирање завршетака вискоконапонских каблова..)

-Нисконапонска постројења

(Пројектовање и извођење инсталација у индустријским објектима, израда ормана за напајање постројења, израда електроинсталација за напајање постројења..)

-Процесна техника

(Пројектовање и извођење аутоматике за управљање процесима у индустрији)

-Системи расвете

(Пројектовање и извођење унутрашње, спољне и јавне расвете)

-Кабловски регали и трасе

(Пројектовање и извођење кабловских регала и траса отвореног и затвореног типа)

-Грејни каблови

(Пројектовање и извођење инсталација грејних каблова у индустрији)

-Громобранска инсталација

(Пројектовање и извођење активне громобранске инсталације применом хватаљки за рано стартовање као и класичне пасивне громобранске инсталације применом прихватних проводника)

-Темељни уземљивачи

(Пројектовање и извођење темељних уземљивача у индустрији)

-Електрична мерења

(Свеобухватно мерење електричне, громобранске, високонапонске инсталације, прављење извезштаја о стању исте)

Елмамонт инжењеринг 2017