Громобранска инсталација

Атмосферска пражњења представљају велики ризик по постројења и људе уопште. Зависно од области деловања компаније категорија заштите удара грома мора бити адекватна. Ми нудимо решења громобранске инсталације у виду активне заштите (применом хаватаљке за рано стартовање) и пасивне заштите ( применом монтаже проводних линија на самом објекту).

Елмамонт инжењеринг 2017