Напојни ормани

Напојни ормани

Приказ изведених ормана и регала у пољу са додатним физичко-атмосферским заштитама. Радови су изведени у Фабрици хартије Београд.

Елмамонт инжењеринг 2017