Поља делатности    

       Током дугог низа година и активног учешћа на тржишту услуга у сектору електро-машинских, монтерских и пројектантских делатности, акумулирали смо завидан ниво искуства у решавању најразличитијих проблема у готово свим гранама индустрије, а на пословима електро-машинских монтерских и пројектантских делатности. Данас можемо да изађемо у сусрет својим партнерима када су у питању:

-Средњенапонска постројења

(Монтажа трафо поља, поља за компензацију реактивне енергије, полагање, настављање и формирање завршетака вискоконапонских каблова..)

-Нисконапонска постројења

(Пројектовање и извођење инсталација у индустријским објектима, израда ормана за напајање постројења, израда електроинсталација за напајање постројења..)

-Процесна техника

(Пројектовање и извођење аутоматике за управљање процесима у индустрији)

-Системи расвете

(Пројектовање и извођење унутрашње, спољне и јавне расвете)

-Кабловски регали и трасе

(Пројектовање и извођење кабловских регала и траса отвореног и затвореног типа)

-Грејни каблови

(Пројектовање и извођење инсталација грејних каблова у индустрији)

-Громобранска инсталација

(Пројектовање и извођење активне громобранске инсталације применом хватаљки за рано стартовање као и класичне пасивне громобранске инсталације применом прихватних проводника)

-Темељни уземљивачи

(Пројектовање и извођење темељних уземљивача у индустрији)

-Електрична мерења

(Свеобухватно мерење електричне, громобранске, високонапонске инсталације, прављење извезштаја о стању исте)

Atmospheric discharges pose a great risk to plant and humans in general. Depending on the area of operation of the company, category of protection must be adequate. We offer lightning protection solutions in the form of active protection (using hooks for early start) and passive protection (using wireline assembly on the building itself).

Grounding is one of the most important elements of protection. Our designers and electromonters today have great experience in designing and installing grounding systems. We also produce grounding systems for external elements and constructions, canisters and the like.

Installation of heating cables of all types. We design and manufacture control cabinets for heating cables controlled by switching on or off according to the temperature of the heating system.

Elmamont inzenjering 2017